Aanmeldingsproces

Aanmeldingsproces

De aanvraag tot ondersteuning gebeurt door de school, in overleg met het CLB. De school bezorgt het aanvraagformulier en het (gemotiveerd) verslag van de leerling aan de coördinator van het ondersteuningsteam (Ruth Mertens, coordinatorot@sgrdender.be).

Bijlage