Missie

Missie

Hoe doen we dat?

Diversiteit is de norm – inclusie is een recht.

Het ondersteuningsteam helpt gelijke ontwikkelingskansen te creëren voor alle leerlingen en in het bijzonder voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

We vormen een schakel tussen school, ouders en leerling om zo via een samen-verhaal barrières weg te werken. We gaan voor een optimale leerlingenparticipatie binnen de school, waarbij het welbevinden van leerling en leerkracht centraal staat.

We stimuleren leerkrachten in het omdenken van problemen en tekorten naar kansen en talenten. We (h)erkennen de kracht in leerKRACHT.