Identiteit

Identiteit

Een pixel is een deel van een groter geheel. Het ondersteuningsteam is één schakel in een team dat rond en met een bepaalde leerling werkt. Het ondersteuningsteam ziet elke betrokkene (=pixel) als een gelijkwaardige partner van de ondersteuning.

Bij een vraag over concentratieproblemen richten we ons niet enkel op kenmerken van de leerling, maar ook op kenmerken van de onderwijsleersituatie (zoals instructiekwaliteit, variatie en bewegingsruimte). Zo’n gecombineerde aanpak is succesvoller dan een aanpak die zich alleen richt op het kind, op het onderwijs of op de opvoeding (Van Overveld, 2012). De ontwikkeling van een leerling verloopt niet eenzijdig in de leerling, maar in een voortdurende wisselwerking tussen leerling, onderwijs en opvoeding. Alle pixels hebben elkaar nodig om tot een optimaal resultaat te komen.