Visie

Visie

Waar dromen we van? Dat…

Elk kind met zijn eigen talenten en behoeften zich maximaal kan ontplooien en dit zowel op cognitief, affectief als motorisch vlak.

Elke leerkracht zijn vaardigheden, kennis en attitudes kan versterken om zo een krachtige, veilige leeromgeving te scheppen voor alle leerlingen.

Elke school de inclusiegedachte uitdraagt.