Team

Team

Het ondersteuningsteam PIXEL bestaat uit leerkrachten, paramedici (ergotherapeuten, logopedisten, kinesisten), orthopedagogen en psychologen.

Binnen Pixel zijn er drie focusgroepen:
1. Gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling.
2. Leren, differentiëren en communiceren.
3. Motoriek en sensorische verwerking.