• ONDERSTEUNING IN HET GEWOON ONDERWIJS VOOR LEERKRACHTEN EN LEERLINGEN BIJ SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN
    ONDERSTEUNING IN HET GEWOON ONDERWIJS VOOR LEERKRACHTEN EN LEERLINGEN BIJ SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN

    Vanaf schooljaar 2017-2018 startte het ondersteuningsmodel voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in scholen van het gewoon basis-en secundair onderwijs. Het is een samenvoeging van GOn (Geïntegreerd Onderwijs), ION (Inclusief Onderwijs) en het waarborgproject. Scholen gewoon en buitengewoon onderwijs vormen daartoe gezamenlijke ondersteuningsnetwerken waarop de scholen voor gewoon onderwijs beroep kunnen doen.

WELKOM BIJ PIXEL!